สาเหตุที่เราต่อต้านการเกณฑ์ทหาร

antiสาเหตุที่กลุ่มของเราได้ก่อตั้งขึ้นมาเพราะถูกทหารกดดันในด้านต่างๆ และประชาชนไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้ จึงได้คิดว่าประชาชนอย่างเราๆ มีความเสียเปรียบอย่างมากและเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมากกว่านี้จึงได้ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อทำการต่อต้านการเพิ่มจำนวนทหารหรือเรียกว่าการขัดขว้างการเกณฑ์ทหารนั้นเอง เราเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความเห็นตรงกันสมาชิกในกลุ่มตอนนี้ก็ยังมีไม่มากเพราะเว็บไซต์ของเราไม่ได้เปิดเผยเท่าไหร่เพราะหากทางการรู้อาจถูกปิดลง หลายๆ ท่านอาจจะอยากรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานหรือยังแท้จริงแล้วมีเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่สามารถรวมกลุ่มได้เพราะถูกขัดขว้างจากทหารของรัฐบาลเราจึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นแบบเงียบๆ นั้นเองและหวังว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมในเร็วๆ นี้ ทวงสิทธิของประชาชนคืนมา


สมาชิกของเรา

Alexis Ruiz
Vicente Carballal

ชื่อ : Alexis Ruiz

อายุ : 28

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลกลุ่ม

ชื่อ : Abel López

อายุ : 35

ตำแหน่ง : สมาชิก

Estela Madrid
Emilio Curbelo

ชื่อ : Estela Madrid

อายุ : 30

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลกลุ่ม

ชื่อ : Emilio Curbelo

อายุ : 31

ตำแหน่ง : สมาชิก


วิดีโอเกี่ยวข้อง