Our Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ของเราได้รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการทหารทั้งในไทยและในต่างประเทศ เพื่อให้รู้ทันเหตุการณ์ของโลกที่สำคัญและให้เยาวชนของไทยได้ตระหนักในหน้าที่ของการเป็นทหารกองประจำการได้มากที่สุด

Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Albert Jacobs
Albert Jacobs
Founder & CEO
Tonya Garcia
Tonya Garcia
Account Manager
Linda Guthrie
Linda Guthrie
Business Development

Happy Customers

Cloud computing subscription model out of the box proactive solution.

Latest news

  • ระบบเกณฑ์ทหารแบบใหม่สมัครใจเป็นทหาร

    นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.)  ได้เปิดเผยความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 เมษายน  2560  กรณีที่ช่วงเวลานี้เป็นฤดูกาลของการเกณฑ์ทหารทั่วประเทศ  จึงอยากนำเสนอความคิดในมุมมองของตนเองว่า  การเกณฑ์ทหารของประเทศไทยถือเป็นระบบที่ล้าหลัง  ในหลายประเทศที่เจริญแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกตะวันตกก็ใช้ความสมัครใจ  หรือหากจะต้องมีระบบเกณฑ์ทหารก็ต้องพิจารณาจากสถานการณ์ที่เหมาะสม  เกิดภาวะสงครามหรือจราจลภายในประเทศ  กำลังทหารไม่เพียงพอ  เป็นต้น  จึงจะใช้กฎหมายเพื่อมาบังคับการเกณฑ์ทหารให้เกิดขึ้น แต่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้  ประเทศไทยไม่ได้ประสบอยู่ในภาวะนั้น  ตนมองว่าเหมือนเป็นการนำชายหนุ่มกำลังอยู่ในวัยฉกรรจ์คนหนึ่งมาเสียเวลาด้วยการฝึก  ทั้งที่เวลาสองปีนั้นเขาอาจนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือหาเลี้ยงครอบครัวได้มากมาย  เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรคนไปโดยเปล่าประโยชน์  นอกจากนั้นยังถือเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินไปอย่างสูญเปล่า  เพราะระยะเวลาในการฝึกใช้เพียงไม่นาน  หลังจากนั้นก็ให้ทหารเกณฑ์ไปเป็นทหารรับใช้นายทหารชั้นสูงแล้วรับเงินเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการจากงบประมาณแผ่นดิน  ตนมองว่า  เป็นระบบที่ล้าหลังและสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์และไม่เกิดผลต่อความมั่นคงใด ๆ กับประเทศชาติ อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดจากระบบบังคับเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย  คือ  การหนีทหาร  สืบเนื่องมาจากความไม่พร้อม  ไม่เต็มใจ  หรือมีภาระหน้าที่อยู่เบื้องหลัง  บางคนมีลูกเมียและครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ  แต่ต้องมาติดภาระเป็นทหารเกณฑ์โดยไม่สมัครใจเลยแก้ไขปัญหาด้วยการหนีทหาร  กลายเป็นคนผิดกฎหมายไปอีก  แต่หากเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับตามกฎหมายมาเป็นแบบสมัครใจ  ทางกองทัพจะได้กำลังพลที่มีความพร้อมทั้งใจและกาย  ปราศจากการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น  เมื่อมีความเต็มใจ เขาเหล่านั้นก็จะเต็มที่กับการฝึกและระเบียบวินัย หนึ่งปัญหาใหญ่ที่เราได้รับรู้จากสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้ง  คือ  ครูฝึกซ้อมทหารเกณฑ์จนบาดเจ็บ  บางคนถึงขั้นเสียชีวิต แม้ว่านายทหารตำแหน่งใหญ่ ๆ ออกมาชี้ชัดว่าการลงโทษด้วยการทำร้ายร่างกายทุกรูปแบบนั้น ถือว่าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารทั้งสิ้นRead more about ระบบเกณฑ์ทหารแบบใหม่สมัครใจเป็นทหาร[…]

    Read more ระบบเกณฑ์ทหารแบบใหม่สมัครใจเป็นทหาร