มีหน้าทีหลักในการปกป้องประเทศจากภาคพื้นดินโดยจะมีกองกำลังที่มีจำนวนเยอะที่สุดใน 3 กองทัพ เสมือนเป็นทัพหน้าของกองทัพ ซึ่งจะขาดไปไม่ได้เลย