ทีการป้องกันทางบก กับ อากาศแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือทางเลยที่ประเทศไทยก็มีเกาะแล้วมีพื้นที่ติดกับทะเลเป้นจำนวนมากจึงให้ความสำคัญกับเรื่องเรื่อ และเรื่องกำน้ำไม่น้อย