แนวคิดของประเทศไทยที่ให้มีการปกป้องประเทศไทยทางอากาศได้มาจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากมีชาวต่างประเทศได้นำเอาแสนยานุภาพของเครื่องบนในประเทศไทยครั้งแรกในสายตาของชาวไทย และได้ให้ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องเจ็ตมาเสริมกำลังให้แก่กองทับไทย